Creu Cyfeireb


Mae cyfeireb yn rhestru'r meini prawf ar gyfer prawf neu aseiniad.
Mae cyfeirebau'n galluogi addysgwyr i ddyfarnu gradd mewn modd cyson, ac yn rhoi adborth gwerthfawr i fyfyrwyr.
1)   Gan sicrhau eich bod yn y cwrs iawn, cliciwch ar Offer Cwrs yn y Panel Rheoli, a dewis cyfeirebau.
2)   Rhowch enw a disgrifiad y gyfeireb.
3)   Mae cyfeireb yn cynnwys rhesi a cholofnau.
      Mae'r rhesi'n cyfateb i'r meini prawf.
      Mae'r colofnau'n cyfateb i lefel y cyflawniad ar gyfer pob maen prawf.
      Gellir ychwanegu neu ddileu rhesi a cholofnau i weddu ag anghenion penodol eich cyfeireb.
4)   Cewch olygu'r testun mewn rhesi a cholofnau hefyd.
5)   Rhowch yr wybodaeth angenrheidiol ym mhob cell o'r gyfeireb.
6)   Cewch ddewis rhoi nifer o bwyntiau neu ystod o bwyntiau ar gyfer pob cell yn y gyfeireb. Rhowch y nifer neu'r ystod yn y celloedd perthnasol.
 7)   Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Cyflwyno. Bydd y gyfeireb newydd yn ymddangos ar y dudalen Cyfeirebau.
Yn y Ganolfan Graddau, cewch ddewis colofn Prawf neu Aseiniad a chysylltu cyfeireb â hi.
Pan fyddwch yn dymuno graddio'r golofn honno, cewch weld y gyfeireb mewn ffenest ar wahân wrth werthuso gwaith myfyrwyr.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:29
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671520 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23910 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22294 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13228 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10291 views)
  10. Allforio eich Wiki (6572 views)

Tags