Sut ydw i’n cysylltu o un lle yn fy modiwl cwrs i le arall (e.e. o Gyhoeddiadau i ddogfen)?


Ceir dau opsiwn, un yw ychwanegu Cyswllt Cwrs, a’r llall yw ychwanegu Cyswllt Mewnol.
Creu Cyswllt Cwrs:
Mae’r dewis Cyswllt Cwrs ar Blackboard yn caniatáu i gyswllt gael ei greu rhwng gwrthrychau mewn un rhan o’r cwrs a rhan arall.

O fewn eich modiwl (ac yn yr ardal yr hoffech gysylltu ATI), cliciwch ar y botwm "Build Content":

Dewiswch yr opsiwn, "Course Link"

Mae’r sgrin ganlynol yn caniatáu i chi osod nifer o opsiynau, yn ogystal â phori o fewn y cwrs am y ddogfen/ffeil/ffolder/eitem ddewislen berthnasol.
Mae Adran 1 yn ymwneud â lleoliad a phriodweddau’r ffeil tra bo adran 2 yn caniatáu am gyfyngiadau dyddiad, olrhain ystadegau ayyb.

Creu Cyswllt Testun Mewnol

Mae hefyd yn bosib ychwanegu cysylltiadau at rannau eraill o safle’r cwrs o fewn y golygydd testun ar Blackboard - gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth ychwanegu testun at dudalen lle rydych am ddarparu cysylltiadau opsiynol yn yr ardal destun.;
O fewn yr ardal yr hoffech gopïo OHONI, de-gliciwch ar unrhyw eitem ddewislen, ffolder, neu gyswllt at ddogfen a dewiswch "Copy shortcut" o’r ddewislen gyswllt (NB:; PEIDIWCH â defnyddio’r cyswllt sy’n ymddangos yn yr URL/Bar Cyfeiriad).; Bydd hyn yn storio’r cyswllt cywir dros dro yn eich clipfwrdd mynediad.

O fewn y golygydd testun yn Blackboard amlygwch y testun (neu’r ddelwedd) yr hoffech gysylltu ohono.; unwaith y mae hyn wedi’i amlygu, cliciwch ar y cyswllt ‘Add/Edit’ yn y bar offer.

Bydd hyn yna’n agor blwch sy’n galluogi i chi ludo’r cyswllt mynediad


Bydd y testun a ddewiswyd yn gynharach bellach yn ymddangos fel testun lliw glas, wedi’i danlinellu.
Os yw’r eitem yna wedi’i gwblhau, cliciwch ‘Submit’ fel arfer i’w ymddangos

NB:; Os ydych yn defnyddio golwg html (trwy glicio <> yn y bar offer) yna bydd angen i chi amgáu’r cyswllt yn y tabiau Angor fel a ganlyn
<A href=”http:⁄⁄bb.swan.ac.uk/bin/common/content.pl?action=LINK&render_type=DEFAULT&file_id=_3598_ “>Cliciwch Yma<⁄A> i gael gwybod rhagor am y weithdrefn hon.
pan fyddwch yn defnyddio’r golygydd WYSIWYG, fel sydd wedi’i ddisgrifio uchod, caiff y rhain eu mewnosod yn awtomatig

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:06
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671510 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98658 views)
  4. Asesu eich Wiki (85347 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28259 views)
  6. Asesu eich Blog (23909 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22291 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13227 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10289 views)
  10. Allforio eich Wiki (6571 views)

Tags