Sut ydw i’n gallu lleihau meintiau ffeiliau delwedd?


Un ffaith nad oes pawb yn ymwybodol ohoni yw wrth i chi allforio delwedd i mewn i dudalen we neu ddogfen ac yn defnyddio’r dull llusgo i leihau ei maint - nid yw hyn yn newid maint y ffeil a lwythir! Felly os ydych yn gosod llun mewn dogfen ac yna’n lleihau’r ddogfen i chwarter ei maint gwreiddiol - mae’r ffeil sydd wedi’i mewnblannu yn dal i fod yn fawr. Mae bob amser yn syniad da lleihau meintiau delweddau i’r ffeil yr ydych ei heisiau cyn eu cynnwys nhw mewn dogfen neu dudalen we (mae eitem Blackboard mewn gwirionedd yn dudalen we).

Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau megis
   
    Offeryn ailfeintio delweddau Microsoft Power Toys (AM DDIM)
        Microsoft Picture Manager (rhan o’r pecyn Office)
        Paint.net (Ffynhonnell Agored, Am Ddim, ar gael ar y rhwydwaith dan Library);
        Gimp (Ffynhonnell Agored, Am Ddim, ar gael ar y rhwydwaith dan Common Apps)
        IrfanView (Am Ddim)
        Mwy neu lai unrhyw feddalwedd golygu lluniau

Un o’r manteision o ddefnyddio’r offerynnau golygu lluniau go iawn, gan gynnwys Paint.net sydd ar gael am ddim, yw y byddai’r rhain fel arfer yn ail-samplu delwedd yn hytrach na’i lleihau yn unig. Gall hyn helpu cadw llymder y ddelwedd a wneir yn llai. Fodd bynnag mae’r rhain ychydig yn fwy cymhleth i’w defnyddio ac ym mwyafrif yr achosion mae’r ddau offeryn syml sy’n dechrau’r rhestr yn ddigonol.
Rydym wedi cynhyrchu cyflwyniad sleid byr sy’n dangos sut i leihau meintiau delweddau. Cliciwch Yma i’w weld

Tags: blackboard, file size, image
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:26
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671510 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98658 views)
  4. Asesu eich Wiki (85347 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28259 views)
  6. Asesu eich Blog (23909 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22291 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13227 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10289 views)
  10. Allforio eich Wiki (6571 views)

Tags