Sut gallaf greu grwpiau a rhestrau cofrestru yn Blackboard?


Mae grwpiau’n agwedd bwerus o Blackboard sy’n caniatáu i chi grwpio myfyrwyr gyda’i gilydd o fewn modiwl am nifer o resymau megis

    Grwpiau seminar
    Gwaith prosiect grŵp
    Cymryd rhan mewn digwyddiadau

Mae’r offeryn grŵp yn caniatáu i chi greu grwpiau unigol neu gyfres o grwpiau mewn un ffurflen. Mae’r opsiwn gennych hefyd o greu grwpiau hunangofrestru lle y mae’r myfyrwyr yn cofrestru eu hunain, a grwpiau cofrestru â llaw lle y mae’r darlithydd yn aseinio myfyrwyr i bob grŵp. Hefyd, gyda grwpiau gallwch drefnu cofrestru ar hap gan Blackboard fel bod myfyrwyr yn cael eu rhannu rhwng grwpiau ar hap yn gyfan gwbl (mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer carfannau mawr iawn)
Ceir opsiynau YMA hefyd; ynglŷn â sut i arddangos y grwpiau i fyfyrwyr o fewn eich safleoedd cwrs.
Creu Grwpiau Unigol
I greu, neu reoli, grwpiau mewn safle cwrs ewch i ardal y panel rheoli i gael mynediad i grwpiau:

Mae hyn yn agor y dudalen rheoli grwpiau yr ydych wedi’i chreu yn barod - gwnewch yn siŵr bod y modd golygu wedi’i droi YMLAEN

Yma byddwch yn gweld botymau a fydd yn caniatáu i chi greu grwpiau neu setiau. Mae ‘All Groups’ yn caniatáu i chi greu grŵp unigol, mae ‘Group Sets’ yn caniatáu i chi greu cyfres o grwpiau.  Gallwch hefyd weld botwm ‘Group Settings’ sy’n caniatáu i chi reoli p’un ai y gall myfyrwyr greu eu grwpiau eu hunain (nodwedd newydd yn Bb 9.1). Sylwer hefyd bod gan y mwyafrif o dudalennau fel hyn ddolen gyswllt Rhagor o Help sydd wedi’i hamlygu yn felyn uchod - mae hyn yn darparu cyd-destun ynglŷn ag unrhyw dudalen yr ydych arni.
Mae clicio ar y botwm Create yn caniatáu i chi greu grŵp unigol neu gyfres o grwpiau:

Sylwer, dan grwpiau cyfres mae’r dewis ychwanegol gennych o greu grŵp Cofrestru ar Hap
Gofynnir yna i chi ddarparu gwybodaeth am y grŵp (enw, disgrifiad a ph’un ai a ydyw’n weladwy i fyfyrwyr):

Mae Adran 2 yn ymwneud ag unrhyw offerynnau yr hoffech iddynt fod ar gael i fyfyrwyr yn y grŵp hwnnw. Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw offerynnau ar gael nad ydych yn cynllunio i fyfyrwyr eu defnyddio:

Mae Adran 4 yn ymwneud â ph’un ai yr hoffech i’ch myfyrwyr bersonoli eu modiwlau grŵp. Ticiwch y blwch os ydych am ganiatáu hyn, neu gadewch hi’n wag.
Mae Adran 5 yn gofyn p’un ai yr hoffech greu golwg smart ar gyfer y grŵp - mae hyn yn ymwneud â gweld gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r grŵp hwn yn arbennig.
Mae Adran 6 yn caniatáu i chi ychwanegu defnyddwyr at eich grŵp (gan gymryd nad ydych wedi dewis cofrestru ar hap neu hunangofrestru). I wneud hyn, cliciwch ar y botwm Add Users a chwiliwch am ddefnyddwyr. Pan fyddwch yn dod o hyd i ddefnyddiwr yr hoffech ychwanegu at eich grŵp, ticiwch y blwch i’r chwith:

Ar ôl i chi wneud eich dewisiadau, cliciwch ar Submit.
Bydd unrhyw ddefnyddwyr yr ydych wedi’u hychwanegu’n ymddangos yn yr adran aelodau, ynghyd â’r botwm i ychwanegu defnyddwyr neu gael gwared ar ddefnyddwyr.
Creu cyfres o grwpiau
Os oes angen mwy nag un grŵp arnoch i gofrestru, fel y byddech gan amlaf, gallwch wneud hyn mewn un cam yn hytrach na gorfod creu grwpiau lluosog - gall myfyrwyr ddim ond cofrestru ar gyfer un grŵp ym mhob cyfres yr ydych yn ei chreu. Wedi dewis yr opsiwn cyfres o grwpiau mae’r uchod gennych heblaw am adran newydd sy’n gofyn sawl grŵp yr hoffech ei greu, a ph’un ai yr hoffech greu golygfeydd smart ar gyfer pob un ohonynt:

Nodwch gyfanswm y grwpiau sydd eu hangen ac ar ôl clicio ar Submit, bydd Blackboard yn creu’r grwpiau i chi yn awtomatig. Bydd rhaid i chi yna roi enw i bob grŵp, ac ychwanegu defnyddwyr atynt (oni bai eich bod yn defnyddio cofrestru ar hap neu hunangofrestru):

Cysylltiadau at Erthyglau Perthynol
Gwneud grwpiau ar gael
Ychwanegu myfyrwyr at grwpiau mewn crynswth

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:44
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839396 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671479 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98647 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28248 views)
  6. Asesu eich Blog (23895 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22278 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13220 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10274 views)
  10. Allforio eich Wiki (6560 views)

Tags