Ychwanegu myfyrwyr at grwpiau mewn crynswth


Mae’r erthygl hon yn cymryd yn ganiataol eich bod eisoes wedi creu grwpiau yn Blackboard - os nad ydych cliciwch yma yn gyntaf
Wrth i chi greu grŵp â llaw, neu gyfres o grwpiau, mae’r cyfle gennych i ychwanegu myfyrwyr fesul un yn ystod y broses greu. Gallwch hefyd eu hychwanegu fesul un trwy fynd i mewn i’r grŵp a’i olygu. Nid dyma’r ffordd symlaf o ychwanegu myfyrwyr o reidrwydd gan fod y deialog ychwanegu dim ond yn dangos enwau i chi (nid rhif myfyriwr) felly mae’n gallu bod yn ddryslyd os oes enwau tebyg. Hefyd os oes grŵp mawr o fyfyrwyr gennych i’w hychwanegu â llaw gall gymryd llawer o amser a bydd yn hawdd gwneud gwallau. Ceir offeryn bloc adeiladu trydydd parti sy’n caniatáu i chi ychwanegu eich myfyrwyr i gyd o’u grwpiau drwy lwytho un ffeil. Dyma’r camau

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, crëwch Grwpiau neu Gyfres o Grwpiau yn Blackboard a nodwch yn ofalus yr enw yr ydych yn ei roi i bob grŵp.
Nesaf mae angen i chi greu’r rhestr - gwneir hyn y tu allan i Blackboard gan ddefnyddio Taenlen Microsoft Excel. Agorwch Excel a chrëwch restr yn dangos rhifau myfyrwyr (neu Rifau Staff os ydych yn ychwanegu aelodau staff hefyd) yng ngholofn A ac enwau’r grwpiau yng ngholofn B - PEIDIWCH Â DEFNYDDIO PENYNNAU NA RHOI UNRHYW BETH MEWN UNRHYW GELL ARALL
 (NB rhaid i enwau’r grwpiau fod union yr un peth ag enwau’r grwpiau yn Blackboard)
   
   
Nesaf, defnyddiwch yr opsiwn SAVE AS o’r ddewislen File yn Excel (yn Excel 2007 cliciwch ar y botwm mawr ar ochr chwith y bar offerynnau) - yn y ddeialog Save As -rhowch enw i’r ffeil ac yna cliciwch yn y bocs Save as Type a gwasgwch y llythyren "c" - dylai hyn agor y ffeil CSV yn awtomatig - yna cadwch y ffeil - Sylwer bydd rhaid i chi ateb "YES" i’r ddau rybudd sy’n ymddangos yn y blychau cyn i’r ffeil gadw
 (NB gallwch ychwanegu myfyrwyr at grwpiau lluosog mewn un daenlen does dim rhaid i chi greu taenlen ar gyfer pob grŵp - ond gallwch wneud hyn os ydyw’n well gennych)
   
    Cliciwch ar Users and Groups from o fewn y Panel Rheoli, a dewiswch Groups:
   
    O’r sgrin sy’n ymddangos, bydd angen i chi glicio ar y botwm Import:
   
     
Cliciwch ar y cyswllt Browse My Computer yn yr adran Import Group Members, a llywiwch i ddod o hyd i’ch ffeil csv:
   
Ar ôl i’r ffeil lwytho cewch eich tywys i dudalen ganlyniadau a fydd yn dangos unrhyw ffeiliau a fydd wedi methu. Os cewch negeseuon gwallau fel hyn gallwch naill ai fynd yn ôl, cywiro’r ffeil CSV a’i hail-lwytho (bydd y rhai yr ydych eisoes wedi’u hychwanegu’n methu ond dylai’r rhai yr ydych wedi’u cywiro lwyddo) neu, siŵr o fod yn gyflymach, gallwch ychwanegu’r myfyriwr priodol â llaw trwy sgrin olygu’r grŵp

Erthyglau eraill defnyddiol ynglŷn â grwpiau
Creu grwpiau yn Blackboard
Gwneud Grwpiau ar gael i fyfyrwyr

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:50
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839396 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671483 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98649 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28249 views)
  6. Asesu eich Blog (23896 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22280 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13220 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10274 views)
  10. Allforio eich Wiki (6561 views)

Tags