Creu Adroddiad Gradd


Mae adroddiadau’n wybodaeth unigol, argraffadwy o ddata Grade Centre sydd wedi’u dylunio i’w rhannu â myfyrwyr ac arsylwyr.
Ar gyfer yr holl raddau yn Grade Centre, gallwch gynhyrchu adroddiadau ar gyfer cyfnod amser penodol, grŵp o fyfyrwyr, neu ar gyfer categori o raddau.
Cliciwch ar y cyswllt Grade Centre yn y Panel Rheoli a dewiswch Full Grade Centre:

Ewch i’r tab Adroddiadau, cliciwch ar y saeth ddisgyn a dewiswch Create a Report.

Dewiswch eitemau i’w cynnwys ym mhennawd yr adroddiad a nodwch ddisgrifiad o’r adroddiad:

Dewiswch os ydych am greu adroddiad ar gyfer yr holl ddefnyddwyr, yr holl ddefnyddwyr mewn grŵp, neu ddefnyddwyr a ddewiswyd yn unig:

Os yw’r opsiwn ar gyfer Defnyddwyr a Ddewiswyd wedi’i dicio, dewiswch ba fyfyrwyr i’w cynnwys yn yr adroddiad. Gallwch ddewis myfyrwyr lluosog ar gyfer y drwy ddal Control wrth ddewis enwau’r myfyrwyr.

Gallwch ddewis y mathau o wybodaeth defnyddwyr i’w cynnwys yn yr adroddiad.

Mae Adran 4 yna’n caniatáu i chi ddewis y colofnau i’w cynnwys yn yr adroddiad. Mae enw a gradd wedi’u rhagosod. Gallwch ddewis gwybodaeth ychwanegol. Ceir opsiwn i gynnwys ystadegau er mwyn dangos perfformiad myfyriwr mewn cymhariaeth â myfyrwyr eraill:

Os hoffech gynnwys troednodyn i’r adroddiad, gallwch ddewis wybodaeth i’w chynnwys yn nhroednodyn yr adroddiad. Gallwch hefyd ychwanegu Testun Penodol os oes angen:

Pan rydych yn barod, cliciwch ar Submit. Caiff yr adroddiad ei ddangos mewn ffenestr ar wahân. Gallwch argraffu’r adroddiad o'r dudalen hon gan ddefnyddio’r swyddogaeth argraffu o’ch porwr Gwe.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:28
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839399 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671488 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98651 views)
  4. Asesu eich Wiki (85335 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28251 views)
  6. Asesu eich Blog (23898 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22281 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13222 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10277 views)
  10. Allforio eich Wiki (6564 views)

Tags