Graddio Fesul Cwestiwn


Ar gyfer pob prawf, cewch ddewis graddio'r holl atebion i gwestiwn penodol. Mae hyn yn caniatáu i chi symud o brawf i brawf, gan weld a sgorio'r un cwestiwn ar gyfer pob myfyriwr. Gall y dull yma o fewnbynnu'r graddau arbed amser gan eich bod yn canolbwyntio ar yr atebion i un cwestiwn yn unig. Cewch weld sut ymatebodd yr holl fyfyrwyr gan roi adborth sydyn am berfformiad y garfan ar y cwestiwn penodol hwnnw.   Hefyd, gall graddio fesul cwestiwn fod o ddefnydd pan fyddwch am ailymweld â chwestiwn lle bo angen addasu'r sgôr am y cyfan o'r myfyrwyr neu am lawer ohonynt.

Ar yr un pryd, gellir graddio cwestiynau'n ddienw. Bydd pob ymgais ar y prawf yn cadw'r statws 'angen graddio' tan ar ôl i'r holl atebion i'r prawf gael eu graddio.

1. Yn y Ganolfan Graddau, cliciwch ar Dolen Weithredu pennawd y golofn i gyrchu'r fwydlen gyd-destunol a dewis Graddio Cwestiynau.
-NEU-
Ar y dudalen Angen Graddio, cliciwch ar Dolen Weithredu y prawf i gyrchu'r fwydlen gyd-destunol a dewis Graddio Fesul Cwestiwn.

2. Ar y dudalen Graddio Cwestiynau, cewch hidlo'r cwestiynau ar sail eu statws: Wedi'i Raddio, Angen ei Raddio, neu Ar y Gweill. Os oes angen, cewch dicio'r bocs Graddio Atebion yn Ddienw.

3. Ar gyfer pob cwestiwn, cliciwch y rhif yn y golofn Atebion.

4. Ar y dudalen Graddio Atebion, mwyhewch y ddolen Gwybodaeth Cwestiwn i weld y cwestiwn. Os na ddewiswyd graddio dienw eisoes, cliciwch Cuddio Enwau Defnyddwyr ar y Bar Gweithredu. Cliciwch 'Iawn' yn y ffenest naid i gadarnhau.

5. Cliciwch Golygu wrth ochr sgôr defnyddiwr.

6. Rhowch sgôr yn y blwch Sgorio. Yn ôl eich dewis, cewch ychwanegu Adborth ar yr Ateb sy'n benodol i'r cwestiwn penodol. Ni fydd y blwch Adborth ar yr Ateb yn ymddangos ond am rai mathau o gwestiwn, megis traethawd. Defnyddiwch ddewisiadau'r Golygydd Testun i fformatio'r testun ac i ychwanegu ffeiliau, delweddau, dolenni, deunydd aml-gyfryngol, a Stwnshiau. Cliciwch Cyflwyno.

7. Yn ôl eich dewis, os bydd cyfeireb wedi'i chysylltu â Chwestiynau Traethawd, Cwestiynau Ateb Byr, neu Gwestiynau Ffeilio Ymateb, cewch glicio ar Gweld y Gyfeireb i raddio'r cwestiwn gan ddefnyddio'r gyfeireb. Am ragor o wybodaeth, ewch i Cyfeirebau.

8. Cliciwch Yn Ôl i'r Cwestiynau i ddychwelyd i'r dudalen Graddio Cwestiynau ar ôl graddio holl atebion y myfyrwyr.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:35
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671513 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98658 views)
  4. Asesu eich Wiki (85347 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23909 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22291 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13227 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10289 views)
  10. Allforio eich Wiki (6571 views)

Tags