Ychwanegu Blog NEWYDD at eich Safle Cwrs


I ychwanegu blog at eich safle cwrs, mae'n rhaid i chi fod yn yr ardal gynnwys berthnasol yr hoffech ychwanegu eich blog ati.
Cliciwch ar Offer a dewiswch Blog Pecyn Campws o'r gwymplen:

Mae'r adran sy'n dilyn yn caniatáu i chi addasu'ch blog.  Rhowch deitl i'ch Blog a disgrifiad bras ohono a nodi am beth y mae'n sôn.

Mae Adleoli yn caniatáu i chi ddewis sawl copi o'r blog yr ydych ei eisiau, a dewis pwy sy'n gallu eu gweld/golygu:
Mae Copi Unigol yn caniatáu i chi gael un copi y gall pawb sydd wedi cofrestru ar y modiwl hwnnw gyfrannu ato
Os oes grwpiau gennych yn eich cwrs, yna gall Un i bob Grŵp fod yn ddefnyddiol. Dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y grŵp hwnnw (ac Addysgwyr) fydd yn gallu gweld y wiki hwnnw, a bydd y cyfleuster hwn yn creu blogiau'r un peth yn awtomatig ar gyfer pob grŵp.
Os hoffech i bob myfyriwr gael blog personol, yna'r opsiwn Un i bob Person byddai fwyaf addas.

Gellir graddio blogiau. Os hoffech raddio'ch blogiau yna bydd angen i chi dicio'r blwch Creu Cofnod Llyfr Gradd. Yna, gofynnir i chi roi enw addas i'ch cofnod llyfr gradd, a dyrannu'r nifer o bwyntiau sy'n bosibl. Os hoffech i'r graddau hyn fod yn weladwy i fyfyrwyr, ticiwch y blwch hwn:

Ar ôl i chi osod yr opsiynau, cliciwch ar Ychwanegu.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:42
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839396 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671479 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98646 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28248 views)
  6. Asesu eich Blog (23895 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22278 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13219 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10274 views)
  10. Allforio eich Wiki (6560 views)

Tags