Sut i ychwanegu cynnwys fideo eStream at Blackboard


Mae gan Planet eStream, sef y feddalwedd sy'n gyrru ein gwasanaeth storio fideos, gydran sy'n eich galluogi i ddod o hyd i'ch fideos yn rhwydd ac yn gyflym, ac i'w rhoi yn Blackboard. Ar hyn o bryd, yr adran Adnoddau'r Cyfryngau sy'n creu a llwytho fideos, a dylech gysylltu â'r adran honno os oes gennych unrhyw anghenion fideo.
Gall fideos fod ar gael yn gyhoeddus, yn breifat (dim ond ar gael i'r bobl sy'n cael y ddolen oddi wrthych chi), neu ar gael i gyfrifiaduron ar y campws yn unig. Yr un broses sydd am lwytho'r tri math   yr unig wahaniaeth yw pwy sy'n cael eu gweld.
I lwytho fideo i safle cwrs neu sefydliad (Cliciwch Yma os ydych chi'n ychwanegu'r fideo at Fodiwl Porth):

Ewch i'r dudalen lle'r ydych am ddangos y fideo, gan sicrhau eich bod mewn modd golygu, a chliciwch ar Adeiladu Cynnwys.  Fe welwch "Planet eStream" ar y rhestr dan Stwnshiau.  Cliciwch ar hyn i agor y ffurflen gyflwyno.
    Teipiwch enw'r fideo (neu ran ohono) yn y blwch chwilio.  Cewch ddewis o'r gwymplen neu adael y gosodiadau diofyn.  Yna, cliciwch ar y botwm chwilio i gael rhestr o'r fideos sy'n cyfateb i'r enw.
   
Nodwch y cewch ragwylio'r fideo i sicrhau eich bod wedi dewis yr un cywir, cyn ei ddewis gyda neu heb y manylion.
    Bydd hyn yn rhoi'r fideo ar eich tudalen, a bydd myfyrwyr yn cael ei wylio trwy ddefnyddio'r botwm Chwarae.
   
Ar ôl llwytho'r fideo, mae modd ei symud ar y dudalen, yn yr un modd ag unrhyw eitem Blackboard arall.
Sylwer: os ydych am ychwanegu testun i fynd gyda'r fideo, dylech wneud hynny trwy ychwanegu eitem arferol uwch ei ben neu oddi tano, gan na ellwch ychwanegu testun i'r fideo ei hun.  Enghreifftiau fyddai dolen at drawsgrifiadau Cymraeg a Saesneg ar gyfer hygyrchedd neu gyfarwyddiadau am yr hyn y dylai'ch myfyrwyr chwilio amdano wrth wylio'r fideo.

Mathau eraill o lwytho

Mae gan nifer o staff ganiatâd i reoli Modiwlau Porth Blackboard (dyma'r rhai sy'n ymddangos ar Dabiau yn Blackboard). Mae'r broses o lwytho i'r rhain ychydig yn wahanol i ddechrau:

Ewch i'r rhestr o fodiwlau y mae gennych hawl i'w golygu trwy ddewis y botwm Gweinyddwr Modiwl.  Bydd hyn ar gael i chi ar unrhyw Dab (os na welwch mohono, ynteu mae'n debyg nad oes gennych ganiatâd i olygu modiwlau porth).
Dewch o hyd i'r modiwl yr ydych am ychwanegu fideo ato, daliwch y cyrchwr dros y teitl, a bydd cwymplen yn ymddangos.  Dewiswch "golygu cynnwys". Bydd hyn yn agor y sgrin golygu gan gynnwys y golygydd WYSIWIG. Rhowch y cyrchwr ar linell wag yn y golygydd a dewis "Planet eStream" o'r gwymplen.
   
    Teipiwch enw'r fideo (neu ran ohono) yn y blwch chwilio. Cewch ddewis o'r gwymplen neu adael y gosodiadau di-ofyn. Yna, cliciwch ar y botwm chwilio i gael rhestr o'r fideos sy'n cyfateb i'r enw.
   
    Nodwch y cewch ragwylio'r fideo i sicrhau eich bod wedi dewis yr un cywir, cyn ei ddewis gyda neu heb y manylion.
    Bydd hyn yn rhoi'r fideo ar y dudalen, a bydd y myfyrwyr yn gallu ei wylio trwy ddefnyddio'r botwm Chwarae.  Nodwch: ar y cam yma i gyd welwch chi fydd llun blanc sy'n cadw'r lle.
   
Sylwer: ni ellwch ychwanegu testun hefyd.  Ni fydd unrhyw destun sydd yno yn ymddangos.  Ond, trwy gysylltu â'r tîm e-Ddysgu, mae modd newid y teitl yn y bar glas i ddangos disgrifiad cyfyngedig iawn.
Lle bynnag y caiff y modiwl ei ddangos, bydd yn edrych fel hyn:
   
Dyna i gyd.

Diweddariad diwethaf:
25-10-2016 14:10
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839399 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671488 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98651 views)
  4. Asesu eich Wiki (85335 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28251 views)
  6. Asesu eich Blog (23898 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22281 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13222 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10277 views)
  10. Allforio eich Wiki (6564 views)

Tags