Beth yw fy enw defnyddiwr a’m cyfrinair?


Eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yw’r rhai a roddir i chi i gael mynediad i Rwydwaith Novell a system e-bost y Brifysgol.

I fyfyrwyr i ddechrau dyma fydd eich Rhif Myfyriwr e.e.: 116580, a’ch rhif myfyriwr wedi’i ddilyn gan eich dyddiad geni (yn y fformat 116580/dd/mm/bbbb e.e.: 05/06/1988). Os nad ydych yn siŵr beth yw eich cyfrinair, cysylltwch â’r ddesg Gymorth TG yn y Llyfrgell.

I Staff dyma fydd rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost ac yna’r cyfrinair yr ydych yn ei ddefnyddio ar gyfer eich e-bost a’r fewnrwyd.; Sylwer os ydych yn profi problemau wrth fewngofnodi i gyfrifiadur gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair bydd angen i chi gysylltu  â Chymorth TG ar x5060.
Staff – Sylwer na chaiff cyfrifau Blackboard eu creu’n awtomatig; cysylltwch â ni os oes angen creu cyfrif arnoch

Tags: blackboard, password, username
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:32
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839412 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85351 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23912 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13231 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags