Ategu Modiwl Blackboard


Caiff yr holl wybodaeth am y cwrs a chronfeydd data defnyddwyr eu storio ar serfiwr ffeiliau canolog ac ategir y rhain yn rheolaidd. Fodd bynnag, er bod gweithdrefnau ategu’n dueddol o fod yn fwy dibynadwy erbyn heddiw mae’n gallu cymryd ychydig o amser i adfer cwrs unigol. Hefyd, os ydych wedi cyflwyno llawer o ddeunydd cwrs ers gweithdrefn ategu’r wythnos ddiwethaf ac mae problem wedi digwydd rhwng hynny a’r weithdrefn ategu nesaf mae’n bosib y gallwch golli’ch gwaith. Dydyn ni ddim yn awgrymu bod unrhyw beryg penodol, dim ond dweud bod ail ategiad yn rhagofal synhwyrol iawn.
Ceir cyfleuster ym Mhanel Rheoli pob safle cwrs/modiwl sy’n caniatáu i chi ei archifo - mae hyn yn gadael eich cwrs yn gyflawn ac yn gwneud copi cywasg o’r holl gynnwys a strwythur. Dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd ac rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y weithdrefn ar ôl pob diweddariad mawr i’ch safle - neu bob wythnos os yw’r cynnwys yn fwy sefydlog. Gan amlaf, bydd gan gyfarwyddwyr gopïau o’r dogfennau gwreiddiol ond mae’r dull hwn  ategu hefyd yn cadw’r strwythur yn ogystal â nodweddion megis grwpiau a thrafodaethau.
Mae’r weithdrefn wedi’i dangos isod - Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ei dilyn yn rheolaidd. Os oes problem yn digwydd gallwn adfer eich cwrs yn gyflym o’r ffeil archif
Y Weithdrefn Ategu Cam wrth Gam
O fewn eich modiwl, cliciwch ar y ddolen gyswllt "Packages and Utilities" o fewn y Panel Rheoli:

Dewiswch "Export/Archive Course" o’r rhestr opsiynau:

Dewiswch y botwm "Archive".
Mae’r sgrin nesaf yn caniatáu i chi ddewis os ydych am gynnwys yr hanes Grade Centre. Gallwch hefyd ddewis os ydych am gopïo dolenni cyswllt yn unig at y ffeiliau cwrs neu os ydych hefyd am gopïo cynnwys y cwrs:

Cliciwch ar Submit pan rydych wedi gorffen a byddwch yn derbyn e-bost pan fo’r broses wedi’i chwblhau. Unwaith i chi dderbyn yr e-bost rhaid i chi fynd yn ôl i’r ardal archif fel yn y camau cyntaf uchod. Byddwch yn gweld dolen gyswllt at yr archif y mae angen i chi ei lawrlwytho

Adfer o’ch Ategiad
Mae’n annhebygol iawn ond os oes angen i chi adfer eich cwrs bydd rhaid i chi e-bostio’r Tîm Blackboard yn eich sefydliad, a’i farcio fel pwysig. Byddwn un esbonio’r broses adfer i chi dros y ffôn. Mae’n rhaid i ni roi statws gweinyddwr dros dro i chi i wneud hyn.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 13:07
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839405 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671504 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98656 views)
  4. Asesu eich Wiki (85344 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28256 views)
  6. Asesu eich Blog (23908 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22289 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13225 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10287 views)
  10. Allforio eich Wiki (6569 views)

Tags