Llwytho a Gosod Ffeiliau Lluosog yn Blackboard


Mae Blackboard yn defnyddio’r System Gynnwys i storio’r holl ffeiliau a lwythir mewn ardal o’r enw "ardal ffeiliau cwrs."; Mae hyn nawr yn ei wneud yn hawdd llwytho ffeiliau mewn crynswth ac i drefnu ffeiliau lluosog mewn cyrsiau. ; ;Sylwer: Unwaith i chi lwytho ffeil mae’n bosib gosod cymaint o gysylltiadau ag yr hoffech i’r un dogfennau.
Llywio i’r Ardal Ffeiliau Cwrs:
O fewn y panel rheoli, dewiswch yr opsiwn Content Collection:

Dewiswch yr ardal yr hoffech lwytho’r cynnwys iddi:

Os hoffech greu ffolder, cliciwch ar yr opsiwn Create Folder, rhowch enw i’r ffolder a chliciwch ar Submit.

Llwytho’r Ffeiliau:
Mae’n bosib llwytho ffeiliau unigol a ffeiliau lluosog. Mae’r opsiwn llwytho wedi’i ragosod i Ffeiliau Unigol. Os hoffech lwytho ffeiliau lluosog, dewiswch yr opsiwn Ffeiliau Lluosog sydd ychydig o dan y modd Golygu:

Cyhyd ag yr ydych wedi dewis yr opsiwn Ffeiliau Lluosog (cliciwch ar yr opsiwn hwn os nad ydych, dylai Blackboard gofio eich dewis) dylai blwch agor lle gallwch lusgo a gollwng ffeiliau unigol neu luosog i mewn i’ch ffolder - os nad ydych yn gweld y blwch hwn neu os ydyw’n well gyda chi bori am ffeiliau, cliciwch ar y botwm pori yn lle. Gallwch yna ddewis ffeiliau lluosog yn y modd arferol.

CYFLWYNO’R FFEILIAU
Dylai bod rhestr o ffeiliau’n ymddangos yn y blwch. Cliciwch ar Submit i’w llwytho

FFEILIAU WEDI’U LLWYTHO
Byddwch yn gweld barau cynnydd wrth i’r ffeiliau lwytho a gobeithio byddwch hefyd yn gweld bar llwyddiant gwyrdd - dyna ddiwedd y broses lwytho
I OSOD FFEILIAU UNIGOL NEU LUOSOG O’R ARDAL FFEILIAU CWRS
Rhaid i chi ddefnyddio’r dewis EITEM o’r ddewislen Build Content mewn unrhyw faes cynnwys yn eich cwrs (os ydych yn defnyddio’r opsiwn "File" ni fyddwch yn gallu dewis ffeiliau lluosog. Llenwch y teitl ac unrhyw nodiadau ar y ffurflen yna ewch i Adran 2 ar y ffurflen a chliciwch ar y botwm Browse Content Collection

LLUSGWCH NEU PORWCH Y FFEILIAU I’W DEWIS
Bydd hyn yn mynd â chi at yr ardal ffeiliau cwrs lle gallwch bori am y ffeiliau sydd eu hangen arnoch ac yna rhoi tic yn erbyn pob ffeil yr hoffech ei lwytho (mae’n helpu os yw’ch ffeiliau wedi’u henwi mewn modd a fydd yn helpu myfyrwyr) - yna cliciwch ar Submit

Cewch yna eich cludo yn ôl at y ffurflen ADD ITEM lle gallwch ychwanegu rhagor o ffeiliau ac ychwanegu unrhyw osodiadau eraill megis llwybro ayyb cyn clicio ar Submit i anfon yr eitem at eich cwrs

BETH MAE’R MYFYRIWR YN EI WELD
Bydd y myfyriwr yn gweld cyfres o ddolenni cyswllt i’r ffeiliau ynghyd ag unrhyw ddisgrifiad y gwnaethoch eu hychwanegu at y ffurflen
 
NB; Ceir opsiynau eraill megis creu ffolder we ar eich bwrdd gwaith fel bod modd i chi lusgo ffeiliau’n uniongyrchol i mewn i ffolder cwrs heb agor Blackboard hyd yn oed. Hefyd os ydych yn clicio ar y cyplysau i Lawr ar y ddolen gyswllt Content Collection yn y panel rheoli byddwch yn gallu dod o hyd i opsiynau eraill gan gynnwys y gallu i rannu cynnwys o gwrs arall yr ydych yn ei gyfarwyddo heb orfod llwytho’r dogfennau eto

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:34
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839414 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85352 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23914 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags