Creu Offeryn Mashup


Mae nodwedd Mashup Blackboard yn caniatáu i chi ddod o hyd i gynnwys y tu allan i Blackboard ac i ddod a hyn i mewn i’ch cwrs. Mae Offerynnau Mashup yn darparu dull syml o ychwanegu amlgyfryngau at eich cwrs heb orfod eu creu eich hun.
Ychwanegu Mashup ar Ardal Gynnwys bresennol
1) Gwnewch yn siŵr eich bod yn yr ardal gynnwys berthnasol, a dewiswch Build Content
2) Dewiswch yr offeryn mashup sydd ei hangen arnoch (youtube, slideshare, flickr ayyb) drwy glicio ar Build Content. Mae Cynnwys o ffynonellau gwahanol ar gael drwy’r nodwedd Mashups:

3) Chwiliwch am y cynnwys perthnasol trwy ddilyn yr anogwyr ar y sgrin. Mae’r sgrin nesaf yn caniatáu i’r defnyddiwr ddewis sut y mae’r ffwythiannau chwilio’n dehongli geiriau allweddol yn y chwiliad. Gallwch hefyd chwilio yn ôl iaith.
4) Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Go.
Chwilio am Gynnwys y tu allan i gwrs
Mae’r peiriant chwilio’n dangos nifer o opsiynau sy’n cwrdd â’r paramedrau chwilio diffiniedig. I ddod o hyd i’r dewisiadau gorau ar gyfer eich cwrs defnyddiwch y ffwythiannau sortio.
Dangos Mashups Video (YouTube) yn yr Ardal Gynnwys
1) Defnyddiwch y botwm Preview i weld y cynnwys cyn ei ychwanegu at y cwrs, a chliciwch ar Select i ychwanegu’r cynnwys:

3) Mae’r dewis gennych i ychwanegu disgrifiad ar gyfer y mashup.

4) Nawr, gosodwch yr opsiynau dangos ar gyfer y mashup.

5) Ceir ychydig o opsiynau, fel yn ôl y rhestr ehangedig yn y ddelwedd uchod:
i) Mae’r dewis ‘Thumbnail’ yn dangos chwaraewr bach sy’n mynd yn fwy os ydych yn ei glicio.
ii) Mae’r ddolen ‘Text’ yn dangos testun sy’n ehangu i chwaraewr ar ôl ei glicio.
iii) Mae ‘Embed Video’ yn dango chwaraewr maint llawn yn yr ardal gynnwys.
6) Gallwch hefyd ddewis p’un ai i ddangos URL y fideo a’r wybodaeth YouTube i fyfyrwyr neu beidio, neu gallwch atodi ffeil leol i’r mashup a gosod yr opsiynau argaeledd
7) Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Submit. Bydd y Mashup yn ymddangos ar waelod yr ardal Gynnwys.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:17
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23911 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13230 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6573 views)

Tags