Gweld Manylion Graddau Fesul Addysgwr


Nid yw'r cyfarwyddiadau hyn yn berthnasol ond i STAFF sy'n defnyddio Aseiniadau Blackboard, ac mae'n bosibl na fyddant yn berthnasol i'r rhai sy'n defnyddio Turnitin.  

O'r Ganolfan Graddau, caiff addysgwyr weld Manylion Graddio i weld ceisiadau, i aseinio gradd, ac i weld yr hanes graddio.

Dewiswch Canolfan Graddau ac yna Canolfan Graddau Lawn o'r Panel Rheoli.

Cliciwch ar y gell sy'n dangos y radd yr ydych am ei gweld. Bydd sieffrwn yn ymddangos.

Cliciwch ar y sieffrwn a dewis Gweld Manylion Gradd. Bydd gwybodaeth am raddau'r myfyriwr yn ymddangos ar y dudalen Manylion Graddau.

Dewiswch y tab Ceisiadau i ddangos pob ymgais am yr eitem a gyflwynwyd gan fyfyriwr.

I olygu'r radd bresennol, dewiswch y botwm Golygu Gradd.

Hefyd, cewch ddewis diystyru gradd bresennol. Mae diystyru gradd yn newid gwerth y radd ac yn anwybyddu canlyniadau ceisiadau'r defnyddiwr. I wneud hyn, cliciwch ar y tab Diystyru.

Cewch ddewis y tab Manylion y Golofn i weld canlyniadau'r prawf yn eu crynswth. Mae hyn yn ffordd wych o fesur sut mae myfyriwr yn perfformio o gymharu â'r cyfartaledd.  

Hefyd, cewch ddefnyddio'r tab Hanes Graddio i ddangos yr holl weithgarwch sy'n gysylltiedig â gradd y myfyriwr.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:39
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671520 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23910 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22293 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13228 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10290 views)
  10. Allforio eich Wiki (6572 views)

Tags