Ychwanegu Wiki NEWYDD at eich Safle Cwrs


I ychwanegu wiki at eich safle cwrs, mae'n rhaid i chi fod yn yr ardal gynnwys berthnasol yr hoffech ychwanegu eich wiki ati.

Cliciwch ar Offer a dewiswch wiki Pecyn Campws o'r gwymplen.

Mae'r adran sy'n dilyn yn caniatáu i chi addasu'ch wiki. Rhowch deitl i'ch Wiki a disgrifiad bras ohono a nodi am beth y mae'n sôn.

Mae Adleoli yn caniatáu i chi ddewis sawl copi o'r wiki yr ydych ei eisiau, a dewis pwy sy'n cael eu gweld/golygu:

Mae Copi Unigol yn caniatáu i chi gael un copi y gall pawb sydd wedi cofrestru ar y modiwl hwnnw gyfrannu ato.

Os oes grwpiau gennych yn eich cwrs, yna gall Un i bob Grŵp fod yn ddefnyddiol. Dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y grŵp hwnnw (ac Addysgwyr) fydd yn gallu gweld y wiki hwnnw, a bydd y cyfleuster hwn yn creu blogiau'r un peth yn awtomatig ar gyfer pob grŵp.

Os hoffech i bob myfyriwr gael wiki personol, yna'r opsiwn Un i bob Person byddai fwyaf addas.

Gellir graddio wikis. Os hoffech raddio'ch Wikis yna bydd angen i chi dicio'r blwch Creu Cofnod Llyfr Gradd. Yna, gofynnir i chi roi enw addas i'ch cofnod llyfr gradd, a dyrannu'r nifer o bwyntiau sy'n bosibl. Os hoffech i'r graddau hyn fod yn weladwy i fyfyrwyr, ticiwch y blwch hwn:

Ar ôl i chi osod yr opsiynau, cliciwch ar Ychwanegu.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:49
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23911 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13230 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags