Ble mae fy modiwlau/rydw i’n gallu mewngofnodi ond dydw i ddim yn gallu gweld rhai/unrhyw un o’m modiwlau


Os nad ydych yn gallu gweld un neu fwy o’r modiwlau yn eich rhestr ar ôl i chi fewngofnodi i Blackboard, gall hyn fod am nifer o resymau:


a) Mae’n bosib na fydd rhai modiwlau’n ymddangos ar eich rhestr hyd nes bod y Cyfarwyddwyr wedi gorffen paratoi eu safleoedd a’u bod wedi gosod statws y modiwlau hyn fel “ar gael”. Serch hynny, mae hefyd yn bosib bod y tiwtor dan sylw wedi anghofio gosod statws y modiwlau hyn fel “ar gael”, felly cysylltwch â’r tiwtor dan sylw i gadarnhau. ;Mae modiwlau wedi’u gosod yn awtomatig i beidio â bod ar gael tan yr wythnos addysgu gyntaf.


b) Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, yn enwedig os nad yw’r broses gofrestru ar gyfer y modiwl wedi’i chwblhau’n llawn neu os oes newidiadau yn y modiwlau yr ydych wedi’u dewis, mae’n bosib y bydd yn cymryd ychydig ddyddiau i’r system ddiweddaru’r wybodaeth. ;Fel rheol, os yw’r modiwl yn dangos i fyny ar eich cyfrif mewnrwyd, dylent hefyd ymddangos ar eich cyfrif Blackboard y diwrnod olynol.
Os nad yw unrhyw un o’r uchod yn debygol, cysylltwch â ni

Tags: blackboard, can't see modules, missing modules
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:41
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839412 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85351 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23912 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13231 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags