Rydw i’n cael problemau wrth ddefnyddio cyfleuster/offeryn


Cyfarwyddwr modiwl sy’n penderfynu pa offerynnau sydd ar gael o fewn y modiwl. Mae’n bosib na fydd mynediad gennych i’r un offerynnau ar gyfer eich modiwlau i gyd.

Mae offerynnau cyfathrebu megis Bwrdd Trafod ac Anfon E-bost fel arfer ar gael o’r opsiwn Course Tools yn y Panel Rheoli.

Yn yr un modd, mae offerynnau megis Calendr, Graddau Personol, Gwybodaeth Bersonol, fel arfer ar gael naill ai o ddewislen y modiwl, neu’r bocs offerynnau.

Bydd offerynnau cyflwyno aseiniadau’n amrywio rhwng modiwlau. Os nad ydych yn siŵr pa offeryn i’w ddefnyddio, gwiriwch gyda’ch cyfarwyddwr.

Os ydych yn profi problemau gydag unrhyw un o’r cyfleusterau neu offerynnau sydd ar gael i chi, cysylltwch â ni gyda manylion eich problem.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:50
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839417 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671526 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98664 views)
  4. Asesu eich Wiki (85353 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28263 views)
  6. Asesu eich Blog (23915 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10295 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags