Sut ydw i’n gallu gwirio nad yw fy nghysylltiadau wedi torri?


Os ydych wedi creu dolenni cyswllt at wefannau allanol gan ddefnyddio’r nodwedd ‘Web Link’, yna bydd y swyddogaeth hon yn eu gwirio drosoch ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gysylltiadau nad ydynt yn gweithio. Sylwer na fydd y nodwedd hon yn gweithio os ydych wedi gosod dolenni cyswllt gan ddefnyddio’r golygydd testun. ;
Gellir dod o hyd i’r Web Link dan Build Content & Web Link:

I wirio eich cysylltiadau, rhaid i chi fod yn gyfarwyddwr ar y cwrs neu’n arweinydd ar y sefydliad.
 

O fewn y modiwl, cliciwch ar ddolen y Panel Rheoli ac edrychwch am yr opsiwn Offerynnau Cwrs neu Offerynnau Sefydliad. Oddi yma, cliciwch ar yr offeryn Link Checker

Bydd y cysylltiadau’n ymddangos yn adran 1, ynghyd â manylion o ran a ydyw ar gael o hyd, ac a yw’r ddolen yn weladwy i ddefnyddwyr:

I wneud dolen gyswllt yn anweladwy i ddefnyddwyr, ticiwch y blwch "Hide" wrth ochr y ddolen gyfatebol. Sylwer nad yw hyn yn cael gwared ar y ddolen gyswllt; mae’n ei gwneud yn anweladwy i ddefnyddwyr.
Ar ôl i chi orffen gwirio’ch cysylltiadau, cliciwch ar y botwm Submit.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:23
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839413 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85352 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23914 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags