Adeiladu Modiwl Dysgu


Casgliad wedi’i drefnu o ddeunydd cwrs wedi’i gyflwyno â thabl cynnwys yw modiwl dysgu. Gallwch ychwanegu cynnwys a gweithgareddau i fodiwlau dysgu a’u rheoli fel y byddech yn rheoli eitemau mewn ardal gynnwys. Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i greu modiwl dysgu newydd, sut i agor modiwl presennol a sut i ychwanegu cynnwys.
I greu modiwl dysgu newydd:
O fewn eich modiwl, cliciwch ar Build Content a dewiswch Learning Module:

Rhowch enw a disgrifiad i’ch Modiwl Dysgu:

Mae Adran 2 yn caniatáu i chi ddewis os ydych am orfodi cyrchiad dilyniannol ar gyfer y modiwl dysgu  bydd hyn yn gorfodi’r defnyddiwr i fynd drwy’r modiwl dysgu mewn trefn. Mae hefyd yn rhoi’r dewis i chi os ydych am agor y modiwl dysgu mewn ffenestr newydd:

Mae Adran 3 yn caniatáu i chi sicrhau bod eich modiwl dysgu ar gael, ac i ddewis os ydych am osod terfyn amser arno:

Mae Adran 4 yn caniatáu i chi ddangos tabl cynnwys, ac os hoffech wneud hynny, i ddewis ym mha fformat yr hoffech ei arddangos:

Pan rydych yn hapus, ciciwch ar Submit.
I agor modiwl dysgu sy’n bodoli:
1)    Gwnewch yn siŵr eich bod yn yr adran gynnwys berthnasol a chliciwch ar y modiwl dysgu i’w agor
 
 
2)    Gellir ychwanegu sawl math o gynnwys i’r modiwl dysgu megis URLs, ffeiliau dogfen, a delweddau. Yn wir, gallwch ychwanegu unrhyw gynnwys y mae modd ei ychwanegu ar Blackboard ei hun at fodiwl dysgu.
3)    Mae’r math o gynnwys yr ydych yn ei ddewis yn penderfynu’r opsiynau sydd gennych o ran ei ychwanegu, yn ogystal â sut y bydd myfyrwyr yn ei weld.
Ychwanegu ffeil:
Gall defnyddwyr atodi ffeiliau o’u cyfrifiadur, neu o rywle arall yn Blackboard, fel y casgliad cynnwys yn ogystal â chysylltiadau mewn gwahanol fformatau.
1)    Cliciwch ar Build Content a dewiswch File.
2)    Cliciwch ar Browse i ddod o hyd i’r ffeil.
3)    Atodwch y ffeil(iau) berthnasol/perthnasol cyn clicio ar Submit.
4)    Rhowch enw i’r cynnwys yr ydych wedi’i ychwanegu. Daw’r enw’n ddolen gyswllt i’r eitem yn y tabl cynnwys.
5)    Gosodwch yr opsiynau ar gyfer dangos y cynnwys fel sydd angen
6)    Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Submit.
7)    Bydd y ffeil wedi’i hychwanegu at y modiwlau dysgu a bydd wedi’i chynnwys yn awtomatig yn y tabl cynnwys.
8)    Bydd cynnwys yn ymddangos yn y drefn y cafodd ei ychwanegu, ond gellir newid y drefn drwy lusgo eitem i leoliad gwahanol yn y modiwl dysgu. Gellir hefyd aildrefnu eitemau gan ddefnyddio’r offeryn aildrefnu ar y bysellfwrdd.

9)    Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Submit. Mae’n bosib y bydd angen i chi adnewyddu’r tabl cynnwys i adlewyrchu’r newidiadau i’r modiwl dysgu.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:07
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23911 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13230 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6573 views)

Tags