Gosod Hawliau Addas ar gyfer eich Dyddiadur


Fel "perchennog Dyddiadur" mae modd i chi reoli pwy sydd â mynediad at y dyddiadur a pha lefel o fynediad y gallant ei chael.

Ceir tair rôl wahanol wedi'u rhagosod:

·             Darllenwyr (gall y rhain ddarllen ond ni allant gymryd rhan)
·             Awduron (hefyd yn cael eu hadnabod fel cyfranogwyr   gall y rhain wneud cofnodion newydd a golygu cynnwys
·             Perchnogion (mae gan y rhain reolaeth lawn dros y dyddiadur). Perchnogion (mae gan y rhain reolaeth gyfan gwbl dros ydyddiadur)
·             Mae modd hefyd creu rôl bersonol. (Gweler y canllaw ar wahân ar gyfer creu rôl bersonol.)

I ychwanegu at y rhestr Darllenwyr:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn y dyddiadur perthnasol.
Cliciwch ar Gosodiadau a dewis Caniatâd.

Cliciwch ar y tab Darllenwyr.

Bydd y bobl sydd eisoes yn gallu cael mynediad at eich dyddiadur yn y blwch o'r enw Y Darllenwyr.

Ewch i'r blwch Ychwanegu Darllenwyr.

Dewiswch o blith pawb, unigolion arbennig neu gyrsiau neu sefydliadau penodol drwy glicio ar y pennawd perthnasol a defnyddio'r golofn nesaf i hidlo.   
Pan fyddwch yn hapus gyda'ch dewis, cliciwch y botwm Ychwanegu.

I wahodd rhywun nad ydyw ar y rhestr, cliciwch ar y botwm Gwahodd rhywun drwy e-bost.

Mae opsiwn hefyd o roi mynediad i bobl am gyfnod cyfyngedig. Os hoffech wneud hyn, nodwch ddyddiad ac amser dechrau a gorffen fel sy'n berthnasol a chliciwch ar Cadw.

Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Cadw. Ewch allan.

I ychwanegu at y rhestr Awduron:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn y dyddiadur perthnasol.
Cliciwch ar Gosodiadau a dewis Caniatâd.
Cliciwch ar y tab Awduron.

(Mae gweddill y delweddau sgrin yr un peth ag yn y cyfarwyddiadau i Ddarllenwyr.)
Bydd y bobl sydd eisoes yn gallu cael mynediad at eich dyddiadur yn y blwch o'r enw Yr Awduron.
Ewch i'r blwch Ychwanegu Awduron.
Dewiswch o blith pawb, unigolion arbennig neu gyrsiau neu sefydliadau penodol drwy glicio ar y pennawd perthnasol a defnyddio'r golofn nesaf i hidlo.   
Pan fyddwch yn hapus gyda'ch dewis, cliciwch y botwm Ychwanegu.
I wahodd rhywun nad ydyw ar y rhestr, cliciwch ar y botwm Gwahodd rhywun drwy e-bost.
Mae opsiwn hefyd o roi mynediad i bobl am gyfnod cyfyngedig. Os hoffech wneud hyn, nodwch ddyddiad ac amser dechrau a gorffen fel sy'n berthnasol a chliciwch ar Cadw.
Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Cadw. Ewch allan.

I ychwanegu at y rhestr Perchnogion:

(Mae gweddill y delweddau sgrin yr un peth ag yn y cyfarwyddiadau i Ddarllenwyr.)
Gwnewch yn siŵr eich bod yn y dyddiadur perthnasol.
Cliciwch ar Gosodiadau a dewis Caniatâd.
Cliciwch ar y tab Perchnogion.

Bydd y bobl sydd eisoes yn gallu cael mynediad at eich dyddiadur yn y blwch o'r enw Y Perchnogion.
Ewch i'r blwch Ychwanegu Perchennog.
Dewiswch o blith pawb, unigolion arbennig neu gyrsiau neu sefydliadau penodol drwy glicio ar y pennawd perthnasol a defnyddio'r golofn nesaf i hidlo.   
Pan fyddwch yn hapus gyda'ch dewis, cliciwch y botwm Ychwanegu.
I wahodd rhywun nad ydyw ar y rhestr, cliciwch ar y botwm Gwahodd rhywun drwy e-bost.
Mae opsiwn hefyd o roi mynediad i bobl am gyfnod cyfyngedig. Os hoffech wneud hyn, nodwch ddyddiad ac amser dechrau a gorffen fel sy'n berthnasol a chliciwch ar Cadw.
Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Cadw. Ewch allan.

Diweddariad diwethaf:
25-10-2016 12:51
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839414 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85352 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28262 views)
  6. Asesu eich Blog (23914 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags