Sut ydw i’n cael cyfarwyddwyr ychwanegol ar fy nghwrs?


O fewn y modiwl, cliciwch ar y ddolen gyswllt "Users and Groups" o fewn y Panel Rheoli:

Dewiswch "Defnyddwyr" o’r rhestr o opsiynau:

O’r dudalen hon, cliciwch ar yr opsiwn "Enrol User" a dewiswch "Find User to enrol":

Mae’r sgrin ganlynol yn caniatáu i chi ddewis eich defnyddwyr:

1) Os ydych yn gwybod enw defnyddiwr y cyfarwyddwr rhowch e i mewn. ;Fel arall, cliciwch ar y botwm pori a chwiliwch am yr enw.
2) Dewiswch y rôl yr hoffech ei dyrannu (e.e. myfyriwr, cyfarwyddwr, arsylwr ayyb)
3) Mae gallu cofrestru yn caniatáu i chi benderfynu p’un ai y bydd gan y defnyddiwr newydd hawl i ymrestru eraill ar y cwrs neu beidio.
Cliciwch ar submit.

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth geisio ymrestru aelod o staff cysylltwch ag aelod o’r Tîm ADAA

Sylwer os hoffech ychwanegu aelod staff nad oes ganddo/ganddi gyfrif blackboard, yna bydd angen i chi gysylltu â’r Tîm ADAA; gan nodi’r enw defnyddiwr, cyfeiriad e-bost yr aelod staff a Chodau/Rhif Adnabod y Modiwl ar gyfer unrhyw fodiwlau y mae angen iddynt gael mynediad atynt

Tags: additional instructor, blackboard
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:41
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839417 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671525 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98663 views)
  4. Asesu eich Wiki (85353 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28263 views)
  6. Asesu eich Blog (23915 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10295 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags