Rydw i’n cael problemau wrth ddefnyddio cyfleuster/offeryn


Cyfarwyddwr modiwl sy’n penderfynu pa offerynnau sydd ar gael o fewn y modiwl. Mae’n bosib na fydd mynediad gennych i’r un offerynnau ar gyfer eich modiwlau i gyd.

Mae offerynnau cyfathrebu megis Bwrdd Trafod ac Anfon E-bost fel arfer ar gael o’r opsiwn Course Tools yn y Panel Rheoli.

Yn yr un modd, mae offerynnau megis Calendr, Graddau Personol, Gwybodaeth Bersonol, fel arfer ar gael naill ai o ddewislen y modiwl, neu’r bocs offerynnau.

Bydd offerynnau cyflwyno aseiniadau’n amrywio rhwng modiwlau. Os nad ydych yn siŵr pa offeryn i’w ddefnyddio, gwiriwch gyda’ch cyfarwyddwr.

Os ydych yn profi problemau gydag unrhyw un o’r cyfleusterau neu offerynnau sydd ar gael i chi, cysylltwch â ni gyda manylion eich problem.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 12:50
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839400 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671499 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98653 views)
  4. Asesu eich Wiki (85338 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28251 views)
  6. Asesu eich Blog (23903 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22283 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13222 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10282 views)
  10. Allforio eich Wiki (6566 views)

Tags