Rhoi Cod Lliw i’r Ganolfan Graddau


Gallwch ddefnyddio Cod Lliwiau Graddio i gymhwyso lliw cefndir a lliw testun i eitemau yn y Ganolfan Graddau sy’n cwrdd â’r meini prawf a fanylir.
Mae ychwanegu rheolau lliw i’r Ganolfan Graddau’n darparu dangosyddion gweladwy i’ch helpu dehongli gwybodaeth yn gyflym.
Agorwch y Ganolfan Graddau Llawn o adran Ganolfan Graddau’r Panel Rheoli:

Cliciwch ar yr arwydd disgyn wrth ymyl y botwm Manage, a dewiswch Grading Colour Codes:

Nid yw cod lliwiau ar gael drwy ragosodiad. I alluogi’r swyddogaeth hon, ticiwch y bocs Enable Grading Colour Codes:

Gellir diffinio lliwiau ar gyfer eitemau sydd ar waith, eitemau y mae angen graddio arnynt neu eitemau sydd wedi’u heithrio. Dewiswch liw cefndirol ar gyfer pob statws graddio drwy glicio ar y cwplws priodol a dewis lliw o’r bocs patrymau lliw:

Mae hefyd yn bosib gosod opsiynau lliw ar gyfer amrediadau gradd gwahanol trwy glicio ar y botwm Add Criteria yn yr adran Grade Ranges:

Mae ychwanegu meini prawf at amrediadau graddau’n ei wneud yn haws creu eich system eich hun o gydnabyddiaeth weledol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio coch i amlygu graddau isel y mae angen sylw arnynt. Mae hefyd yn bosib newid lliw’r testun i’w wneud yn ddarllenadwy yn erbyn y cefndir yr ydych wedi’i ddewis.
Ar ôl i chi wneud eich newidiadau, cliciwch ar y botwm Submit.
Caiff eich cod lliwiau yna ei gymhwyso i’r Ganolfan Graddau.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:26
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839398 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671485 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98651 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28250 views)
  6. Asesu eich Blog (23897 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22281 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13221 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10275 views)
  10. Allforio eich Wiki (6564 views)

Tags