Sut ydw i'n derbyn adborth o Turnitin?


Dyddiad Postio

Bydd adborth o Grademark ar gael i chi ei gasglu ar-lein ar ôl yr hyn a elwir yn "dyddiad Postio". Mae hyn yn ddyddiad ac amser a bennir gan eich Coleg neu'ch darlithydd. Os nad ydych yn sicr beth yw'r Dyddiad Postio ar gyfer eich aseiniad, dylech gysylltu â'ch darlithydd neu Swyddfa'ch Coleg.

Ni ddylai neb yn y dosbarth allu cael gafael ar ei adborth tan ar ôl y Dyddiad Postio.

Cyrchu Adborth

Ar ôl y Dyddiad Postio, cewch gasglu'ch adborth.
I wneud hyn: Mewngofnodwch i Blackboard gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
Dewiswch y modiwl perthnasol o'ch rhestr o fodiwlau cyfredol.
Cliciwch ar y tab "Aseiniadau" (neu enw cyffelyb   eto, y Coleg unigol sy'n pennu'r enw) yn y fwydlen ar y chwith.
Dewch o hyd i'r aseiniad cywir yn y rhestr, a chliciwch "Gweld/Cwblhau".
Ar y dudalen newydd, cliciwch ar y botwm "Gweld".

Bydd ffenest newydd yn ymddangos, gan ddangos eich aseiniad yn y dangosydd dogfennau.
Bydd yn dangos eich aseiniad ar ochr chwith y sgrin.

I sgrolio trwy'r aseiniad, defnyddiwch y bar sgrolio ar i fyny rhwng yr aseiniad a'r ffenest ochr Sylwadau Cyffredinol.

Os bydd y testun yn rhy fach neu'n rhy fawr, gellwch newid ei faint trwy ddefnyddio'r bar sgrolio bach ym mar gwaelod y dangosydd dogfennau.

Gan ddibynnu ar ddull gweithio'ch marciwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld sylwadau neu flychau glas yn eich aseiniad. Mae rhagor o sylwadau yn y blychau glas. Wrth ddal eich cyrchwr dros y blwch, bydd yn ehangu gan ddangos y sylw a wnaed. Mae'r sylwadau hyn yn cyfateb i'r rhai a fyddai wedi cael eu hysgrifennu ar y papur yn rhan o'r hen arfer o farcio copi caled. 
Yn y ffenest ar y dde, byddwch yn gweld yr adran Sylwadau Cyffredinol. Dyma le bydd y marciwr wedi gadael ei asesiad cyffredinol o'r aseiniad yn ei grynswth.

Diweddariad diwethaf:
25-10-2016 14:17
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839397 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671485 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98651 views)
  4. Asesu eich Wiki (85334 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28250 views)
  6. Asesu eich Blog (23897 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22281 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13221 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10275 views)
  10. Allforio eich Wiki (6564 views)

Tags