Beth ddylwn ei wneud os oes gen i broblem wrth gyflwyno?


Gan gymryd nad ydych ar fin cyrraedd yr amser cau, y lle cyntaf i geisio cymorth yw Cymorth TG.  Byddant yn ceisio helpu gyda'ch cyflwyniad, neu'n eich pasio ymlaen i dîm yr Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe os na fedrant ddatrys y broblem.

Os ydych chi ar y campws, gellwch ddod o hyd i'r ddesg gymorth TG ym mhrif neuadd gatalogio'r llyfrgell, wrth ochr y Ddesg Benthyciadau. Dyma'r opsiwn gorau, fel y bydd y staff yn gallu gweld beth sy'n digwydd wrth i'r broblem godi, gan ei gwneud yn haws i'w datrys. Fodd bynnag, os na ellwch fynd at y ddesg, cewch ffonio TG ar estyniad 5060 neu 295060 ar linell allanol.

Os ydych yn pryderu oherwydd eich bod wedi'i gadael tan y funud olaf i gyflwyno'r gwaith, ac rydych bellach o'r farn na fyddwch yn gallu ei gyflwyno cyn y dyddiad cau, dylech sicrhau eich bod yn cysylltu â'r darlithydd sy'n gyfrifol am yr aseiniad a/neu swyddfa'ch coleg. Dylent allu rhoi cyngor i chi am yr hyn y bydd eich coleg am i chi ei wneud dan yr amgylchiadau. Er enghraifft, gallant awgrymu eich bod yn cyflwyno copi caled yn y swyddfa, neu anfon copi digidol i'r swyddfa trwy e-bost yn dystiolaeth yr oeddech chi yno mewn pryd hyd yn oed os ydych wedi methu cyflwyno'r gwaith trwy'r system. Gall y prosesau yn y fath amgylchiadau amrywio o goleg i goleg, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ceisio cyngor o'r bobl berthnasol, yn hytrach nag oddi wrth gyfaill sydd wedi bod yn yr un sefyllfa o'r blaen.

Diweddariad diwethaf:
25-10-2016 14:19
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671517 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98659 views)
  4. Asesu eich Wiki (85348 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23910 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22291 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13227 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10289 views)
  10. Allforio eich Wiki (6571 views)

Tags