Pa ganlyniadau sydd ar gael wrth apelio?


Mae Adran D y ffurflen apeliadau academaidd yn cynnwys dewisiadau ynghylch y canlyniadau er mwyn i chi ddewis rhyngddynt.

 

Mae’r rhain yn cynnwys:

 

 • Cael gwared â chap ar farciau asesiadau/arholiadau atodol
 • Cael caniatâd i sefyll arholiadau/asesiadau atodol
 • Cael caniatâd i ail-wneud y flwyddyn astudio
 • Cael caniatâd i ail-wneud modiwlau a fethwyd, yn ystod y sesiwn academaidd nesaf
 • Cael caniatâd i sefyll arholiadau fel ymgeisydd allanol
 • Cael caniatâd i’ch traethawd hir gael ei ail-arholi /i newid ac ail-gyflwyno’ch traethawd hir

 

Os byddwch yn llwyddiannus yn eich apêl, bydd y canlyniad a gytunir yn unol â’r hyn sy’n ganiataol yn ôl y rheoliadau perthnasol ar gyfer eich rhaglen.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 15:06
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (456 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (394 views)
 3. Sut gallaf apelio? (385 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (364 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (352 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (243 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (239 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (237 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (234 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (225 views)

Tags