Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd?


Mae’r daflen hon yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch Gweithdrefn Apeliadau Academaidd y Brifysgol. Mae’r weithdrefn lawn ar gael gan y Gwasanaethau Academaidd neu fe’i ceir ar-lein yn:

https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/apeliadau-academaidd/

 

Yn ystod y cyfnod presennol bydd y Brifysgol yn gweithredu’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd yn hyblyg, gan gydnabod y gallai fod anawsterau gan fyfyrwyr wrth gyflwyno ceisiadau amgylchiadau esgusodol cyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 14:52
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (457 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (394 views)
  3. Sut gallaf apelio? (386 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (364 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (352 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (243 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (239 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (237 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (234 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (225 views)

Tags