Mae angen amser ychwanegol arnaf yn fy arholiadau oherwydd fy anabledd/anawsterau dysgu penodol (SpLD). Beth ddylwn i ei wneud?


Os nad ydych chi wedi cofrestru gyda’r Swyddfa Anableddau – trefnwch apwyntiad i gwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd. Gellir gwneud apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd galw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae.

 Fel arall, os ydych chi eisoes wedi cofrestru, bydd angen siarad â’r Swyddfa Arholiadau, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol. Gallwch wneud hyn drwy anfon neges e-bost i: examsoffice@swansea.ac.uk

 
Last update:
26-07-2018 14:46
Author:
Bobby Loosmore
Revision:
1.5
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.