Mae angen i mi siarad â rhywun am fy anghenion cymorth. Beth ddylwn i ei wneud?


Trefnwch apwyntiad i gwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd. Mae’r Swyddfa Anabledd yn gweithredu system apwyntiadau.

Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae

Last update:
26-07-2018 14:58
Author:
Bobby Loosmore
Revision:
1.2
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.