Sut ydw i'n osgoi llên-ladrad?


Ystyrir bod llên-ladrad yn gamymddwyn academaidd – i osgoi camymddwyn academaidd rhaid i fyfyrwyr sicrhau eu bod yn dilyn y Canllawiau Cyfeirnodi ac, os oes unrhyw amheuaeth, yn ceisio cymorth neu gyngor cyn cyflwyno aseiniadau.

www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-academaidd/canllaw-academaidd/asesu-a-chynnydd/gweithdrefn-arfer-annheg

Last update:
20-05-2016 13:56
Author:
Thomas Hennessy
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.