Rwy'n cael problemau gyda'm landlord, ond tŷ rhentu preifat ydyw. A allwch helpu?


Bydd angen i chi gysylltu ag Undeb y Myfyrwyr a fydd yn gallu cynorthwyo gyda phroblemau gyda

landlrdiaid preifat.

 

Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr:  E-bost:  advice@swanseaunion.co.uk/advice

 

Neu:

Gall Swyddfa Cyngor ar Bopeth hefyd helpu gyda rhentu preifat, drwy ddilyn y ddolen isod:

Gwefan: http://www.citizensadvicesnpt.org.uk/

E-bost:  help@citizensadvicesnpt.org.uk

Ffôn: 0300 3309 082 - Llinell Gyngor leol

Last update:
12-08-2020 11:02
Author:
Thomas Hennessy
Revision:
1.2
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.