Oes terfyn amser ar gyfer apelio?


Ni ellir cyflwyno cais am Apêl tan ar ôl ichi dderbyn hysbysiad am benderfyniad y Bwrdd Arholi (h.y. ar ôl i’ch canlyniadau gael eu cyhoeddi ar y fewnrwyd).

Bydd gennych hyd at 3 mis ar ôl i hysbysiad o benderfyniad y Bwrdd Arholi perthnasol gael ei gyhoeddi ar y rhyngrwyd i gyflwyno’ch cais (oni bai fod rheswm cymhellol dros gyflwyno'ch apêl ar ôl y cyfnod o 3 mis).

Yn sgîl y sefyllfa o ran Covid 19 efallai bydd oedi wrth brosesu’ch apêl oherwydd bod staff yn gweithio o bell, neu oherwydd salwch staff a chyfrifoldebau gofal.  Pan fyddwn yn derbyn eich apêl, ein nod fydd eich hysbysu o amserlen realistig ar yr adeg honno a’ch diweddaru os bydd angen newid yr amserlen.

Last update:
05-01-2021 16:41
Author:
Joanna Parketny
Revision:
1.4
Average rating: 5 (1 Vote)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.