I ble y dylai fy myfyrwyr fynd am gymorth?


Os oes problem gan fyfyrwyr yn ymwneud â Blackboard, dylent fynd i’r Ddesg Gymorth TG yn y man cyntaf. Efallai y bydden nhw’n cyfeirio’r ymholiad at y Tîm ADDA, ond at y Ddesg Gymorth TG y dylent fynd yn y man cyntaf.

Tags: blackboard, help, students
Last update:
24-10-2016 11:28
Author:
Helen
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.