Atodi Ffeiliau Cwrs at Eitem Gynnwys


Mae Ffeiliau Cwrs yn darparu storfa ganolog ar serfiwr Blackboard eich sefydliad ar gyfer storio cynnwys yr ydych yn ei lwytho o yriant lleol.
Yn eich cwrs, gallwch atodi Ffeiliau Cwrs mewn mannau lle y mae atodi ffeiliau ar gael, megis eitemau cynnwys, offerynnau rhyngweithiol, ac asesiadau.
Creu Eitem Gynnwys Newydd
Gwnewch yn siŵr eich bod yn yr ardal gynnwys berthnasol.
Crëwch Eitem gan ddefnyddio’r ddewislen Build Content:

Rhowch enw i’ch eitem gynnwys a disgrifiad ohono lle bo’n briodol

Cliciwch ar y botwm Browse My Computer neu’r botwm Browse Content Collection i ychwanegu eich cynnwys fel atodiad:

Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Submit.
Gwiriwch unrhyw un o’r opsiynau ar gyfer newidiadau tracio ac unrhyw gyfyngiadau o ran dyddiad.

Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Submit. Caiff y ffeil newydd ei hychwanegu at yr Ardal Gynnwys.

Last update:
24-10-2016 17:07
Author:
Helen
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.