Ailgylchu eich Wiki


Mae'r opsiwn hwn yn dileu defnyddwyr (naill ai pob un, neu'r rheiny â rolau arbennig) a'u cynnwys cyfatebol o'ch wiki.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn y wiki perthnasol.

Cliciwch ar Gosodiadau a dewis Ailgylchu.

Mae'r sgrin sy'n dilyn yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sy'n cael ei ddileu:

I ddileu'r holl gynnwys, ticiwch y blwch Cynnwys i Gyd.
I ddileu cynnwys gan ddefnyddwyr unigol, ticiwch y blwch Dileu Cynnwys gan Ddefnyddiwr, a dewis y defnyddiwr neu ddefnyddwyr perthnasol.
I ddileu cynnwys gan ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â rôl benodol (megis addysgydd neu fyfyriwr), ticiwch yr opsiwn Dileu Cynnwys Fesul Rôl.

Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Ailgylchu.

Last update:
25-10-2016 12:31
Author:
Helen
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.