Pa ddogfennau ategol y bydd angen i mi eu cyflwyno gyda’m cais CAS?


I gefnogi’ch cais CAS bydd angen i chi gyflwyno’ch pasbort presennol, eich teitheb bresennol a’ch hen deithebau a gawsoch yn ystod eich astudiaethau yn y DU.  Defnyddir y deitheb bresennol ac unrhyw deithebau blaenorol ar gyfer astudio yn y DU i gyfrifo’ch terfyn amser ar gyfer astudio.   

Last update:
26-07-2018 13:28
Author:
Cath Plumb
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.