Sut galla i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe am gymorth gyda phrawf diagnostig?


Efallai y bydd cymorth gyda chostau prawf diagnostig ar gael o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Gall myfyrwyr wneud cais i'r gronfa ar-lein yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/.

Pe bai'n well gennych chi wneud cais ar bapur, cysylltwch â'r swyddfa am ffurflen gais bapur. Cofiwch y gall ffurflenni cais papur gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gael eu hasesu yn hytrach na 15 diwrnod gwaith ar gyfer ceisiadau ar-lein.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at Money.CampusLife@abertawe.ac.uk

Last update:
12-09-2018 16:06
Author:
Chloe Aspland
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.