Beth os ydw i ar raglen broffesiynol?


Mae gofynion proffesiynol ynghlwm wrth rai rhaglenni Meddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd, sy'n golygu bod rhaid i chi fynd i bob sesiwn ddysgu. Yn achos y rhaglenni hyn, gallai'r broses ffurfiol ddechrau os ydych yn colli unrhyw sesiwn heb reswm. Bydd eich Coleg yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ofynion.

Last update:
07-05-2020 15:51
Author:
Hayley Feehan
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.