Ydy hyn yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol hefyd?


Mae angen i fyfyrwyr sy'n ddeiliaid Haen 4/Llwybr Myfyrwyr ddangos lefelau uchel a chyson o lefelau o gyfranogiad er mwyn cynnal eu statws fisa.

Bydd y Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr Haen 4/Llwybr Myfyrwyr sydd wedi bod yn y categori 'dim' am 21 o ddiwrnodau'n barhaus  a bydd yn rhaid i'r iddynt fynd i gyfarfod i drafod eu diffyg cyfranogiad.

Rhaid i'r Brifysgol adrodd am gyfnod sylweddol o ddiffyg cyfranogiad wrth UKVI, a fydd yn cwtogi'r hawl.

Rydym ni hefyd yn ymgymryd â Phwyntiau Gwirio Cyfranogiad Haen 4/Llwybr Myfyrwyr i adolygu cyfranogiad cyffredinol dros Floc Addysgu. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Tier4Attendance@abertawe.ac.uk 

Last update:
23-09-2020 14:18
Author:
Hayley Feehan
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.