Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio?


Os nad yw’r darllenydd cardiau yn dangos eich enw ac/neu’n bipian pan yr ydych yn sweipio eich cerdyn, mae’n debygol bod yna broblem gyda’r darllenydd. Parhewch i sweipio eich cerdyn a chysylltwch â’ch Swyddfa Coleg er mwyn adrodd am y diffyg.

Last update:
07-05-2020 16:05
Author:
Hayley Feehan
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.