Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da?


Rydym yn deall y bydd rheswm da gan fyfyrwyr dros golli sesiynau dysgu ar adegau, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, ond os bydd hyn yn digwydd, mae'n rhaid i fyfyrwyr sicrhau eu bod yn dal i fyny gyda'u gwaith.Os oes angen i chi fod yn absennol am gyfnod estynedig - yn enwedig os bydd hyn yn dechrau'r broses absenoldeb a ddisgrifir uchod – cysylltwch â'ch Coleg/Ysgol cyn gynted â phosib.  Fel rheol byddai absenoldeb dros 60 niwrnod yn golygu gohirio eich astudiaethau; mae'n anodd dal i fyny ar ôl absenoldeb hir, am unrhyw reswm. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'ch Coleg. 

Last update:
23-09-2020 14:19
Author:
Hayley Feehan
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.