Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl arfaethedig?


Mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch Apeliadau ac mae’n wasanaeth di-dâl ar gyfer myfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Gyngor drwy e-bostio: advice@swansea-union.co.uk

 

Os oes gennych gwestiynau eraill am y Weithdrefn Apeliadau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Academaidd drwy e-bostio: studentcases@abertawe.ac.uk.

Last update:
15-06-2020 14:51
Author:
Joanna Parketny
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)
 

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.